Skip to main content

Business Continuity Planning

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Business Continuity Planning er ikke er IT-teknisk fag. Men det er vårt ansvar som leverandører av et IT-system å minne kunden på at systemet kan bli utilgjengelig.
Svaret fra denne planleggingen vil være med å beskrive hvilke krav som stilles til løsningens robusthet og sikkerhetsnivå, og er avgjørende for å finne riktig balanse av kostnad og ytelse hos systemet.

 • Business Continuity Disaster Recovery
  • Hva gjør sluttbrukerne når systemene er nede? - fylles ut av sluttbrukere sammen med IT
  • Hva gjør IT-Ops når systemene er nede?
   • Midlertidig, provisorisk alternativ
   • Tilbake til normaldrift
 • Diskuter / ha noen tanker rundt "Service Level Agreement (ambitions)" (SLA / best effort / ++) (utarbeides med kunde)
  • Oppetid
  • (U)Planlagt nedetid
  • Recovery Time Objective (RTO) - akseptabel tid for å oppnå normaltilstand etter svikt
  • Recovery Point Objective (RPO) - hva er akseptabelt datatap etter svikt (målt i tid)
 • Resilience/Robusthet - Hvordan motstå feil