Skip to main content

Versjonskontroll

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Informasjon rundt bruk av versjonskontroll

 • Bruk versjonskontroll for prosjektet
 • Sørg for at produksjons-branchen (ofte main eller master) er beskyttet
  • Sett gjerne et krav om at pull requests må ha minst to godkjenninger før den kan merges
 • Hvor lagres kildekoden?
  • Versjonskontroll skal benyttes. git er foretrukket
 • On-prem eller i skyen?
  • Backup-rutiner (også av skytjenester)
  • Tilgjengelighet
  • Autentisering
 • Public eller private repository?
  • Vurderes per system