Skip to main content

Verktøy for utvikling

Anbefalte verktøy for utviklingsløpet

NavnBeskrivelseKategori
snyk open sourceSnyk open source er et verktøy for scanning av avhengigheter i prosjekterAvhengigheter
pip-auditScanner for sårbare avhengigheter i Python-prosjekter, med støtte for automatisk patchingAvhengigheter,Python
npm auditScanner for sårbare avhengigheter i Node-prosjekter, med støtte for automatisk patchingAvhengigheter,Node
DependabotOvervåkning av sårbarheter i avhengigheter, med støtte for automatisk patchingAvhengigheter,GitHub
snyk codeSnyk code er et verktøy for SAST (Statisk Applikasjonssikkerhetstesting) av kildekodeKildekode
CodeQLIdentifiserer sårbarheter og feil i kildekodenKildekode,GitHub
Secret scanningSørger for at tokens, privatnøkler, og andre kode-hemmeligheter ikke eksponeres i repositorietKildekode,GitHub
banditFinn vanlige sikkerhetsproblemer i Python-kodeKildekode,Python
semgrepNok et verktøy for SAST, med et egendefinerbart regelsett basert på YAMLKildekode
burpEn plattform med flere verktøy for dynamisk testing av web-applikasjonerApplikasjon
ZAPEn plattform med flere verktøy for dynamisk testing av web-applikasjonerApplikasjon
nucleiNuclei er et verktøy for DAST (Dynamisk Applikasjonssikkerhetstesting) av applikasjonerApplikasjon
XSStrikeScanner web-applikasjoner for XSS (Cross-site scripting) sårbarheterApplikasjon