Skip to main content

Utvikle

Det er ikke mulig å gi en oppskrift på hvordan man skriver sikker programkode i noen få, enkle og kortfattelige artikler. Det betyr derimot ikke at det er en uoverkommelig oppgave forbeholdt sikkerhetseksperter! Alle som utvikler programvare i Bouvet skal være kjent med OWASP Top 10, som er et godt utgangspunkt for å bli kjent med hvilke utfordinger man står ovenfor som utvikler.

Artikklene du finner under temaet Utvikle på denne siden vil fokusere på det som foregår på en utviklers arbeidsmaskin, som ikke er konkret kode. De vil ikke gå i dybden på konkrete angreps metoder eller hvordan beskytte mot disse. Du vil også finne råd om hvordan et team bør arbeide for å være i stand til å forebygge, identifisere, og fikse sårbar kode.

DevOps process diagram - Code