Skip to main content

Dokumentasjon

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Informasjon rundt dokumentasjon av kildekode

  • Dokumentasjon skal behandles som kildekode
  • Prosjektet bør, som et minimum, dokumenteres på en slik måte at en annen enn den som har utviklet systemet kan publisere tjenesten