Skip to main content

Biblioteker

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Med Biblioteker her menes implisitt tredjepartsbiblioteker, dvs. kode som importeres inn til vårt prosjekt, eksekverer på våre servere, men hvor vi ikke selv har skrevet koden.

Sikkerhetsrisikoen knyttet til biblioteker er 2-delt.

 1. De kan inneholde kjente sårbarheter (CVE) som lar seg utnytte om vi ikke oppgraderer raskt nok
 2. De kan inneholde ondsinnet kode som får full tilgang til vårt system

For å beskytte systemet mot disse truslene er det flere effektive tiltak vi kan gjøre.

 • OpenSource vs Proprietær (vurder nøye...)
 • Vurder lisensmodell
  • Kostnad i kroner
  • Åpent for kommersielt bruk?
  • "Copy-left"
 • Vurder seriøsitet og aktivitet (lever biblioteket om 5 år? Mottar det sikkerhetsfikser?)
  • Oppdateringsfrekvens
  • Sårbarhetshistorikk
  • Nedlastingsfrekvens
 • Bruk lock-filer (i kildekode)
  • NPM -> npm ci --ignore-scripts
  • beskytter mot ny, ondsinnet pakkeeier
 • Hold oppdatert (etabler rutiner)
 • Vær oppmerksom på
  • typosquatting, i.e. ondsinnede pakker med navn som ligner på legitim pakke
  • dependency confusion. Angripere overstyrer pakkenavn fra internt pakkerepo med ondsinnet pakke med samme navn fra public pakkerepo.
 • Kjør automatisk sjekk av depedencies i CI