Skip to main content

Teste

I tillegg til ren funksjonell testing finnes det rene sikkerhetsrelaterte testmetoder, som penetrasjonstesting og fuzz-testing. Dette er testmetoder som bør være en del av et sikkert utviklingsløp.

DevOps process diagram - Test