Skip to main content

Security Champion

En Security Champion er en person som fungerer som en pådriver og motivator for sikkerhetsarbeidet i et team eller en avdeling/enhet. Ansvaret for sikkerheten ligger på teamet i sin helhet, men som Security Champion bidrar du til bevisstgjøring og fokus.

Enkelt forklart så er en Security Champion en ambassadør for sikkerhet.

DevOps process diagram - Monitor