Skip to main content

Personvern

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Informasjon rundt personvern

Sensitive data og personopplysninger

  • Vær varsom når det kommer til sensitive data og persondata.
  • Sørg for at eventuelle testdata ikke inneholder sensitive data eller personopplysninger
  • Ref. GDPR, Schrems II
  • Se gjerne også over Personvernsprinsippene
  • Sørg for at sensitive data ikke logges