Skip to main content

Kjøremiljø

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Informasjon rundt kjøremiljø

 • Mating av secrets (KeyVault, miljøvariabler)
 • Ingen secrets i kildekode
  • Bruk miljøvariabler
 • Principle of least privilege for kjørende prosess
  • SELinux policy
 • Unngå flerbruker-miljøer. Isoler VM'er og containere
 • Hvem/hva har tilgang?
  • Offboarding
  • Tidsbegrenset tilgang
 • Bør secrets ha en begrenset levetid? Etterleves det?
  • Azure KeyVault, AWS Secrets Manager
 • Unngå sensitive data utenom produksjonsmiljø
  • Bruk testdata
 • Ikke gjenbruk secrets mellom dev-/test-/prod-miljø