Skip to main content

Runbook

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Runbook er et dokument som skal gi et operasjonelt team oversikt over systemet, dets bestanddeler, hvordan det henger sammen, og hvordan det skal driftes.

Det er også nyttig å samle erfaringer, dokumentere prosedyrer, og post-mortems i dette dokumentet.

Mer kommer...