Skip to main content

Fysisk sikring

Uferdig artikkel

Her kommer det mer innhold så snart som mulig. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med oss på Slack (krever Bouvet-konto) eller se følgende issue på GitHub

Informasjon rundt fysisk sikring av infrastruktur

  • Er serverrommet låst?

    • Adgangskontroll
    • Adgangshistorikk
  • Er serverrommet kameraovervåket?

  • Kan en skyleverandør erstatte fysiske servere?