Skip to main content

Nettverkskonsepter

Riktig konfigurasjon av nettverk er viktig for både rene skyløsninger, hybride nettverk og rene on-prem-løsninger. Nettverk er et stort felt av faget, med store variasjoner i bruksområde, sikkerhet og kompleksitet. I denne artikkelen dekker vi grunnleggende konsepter for kommunikasjon til og fra servere og nettjenester.

Zero trust arkitektur

Zero trust er et viktig konsept innen nettverksdrift. Kort fortalt så skal man aldri stole på noe som kommer fra andre systemer, og du skal regne med at alt du kommuniserer med og gjennom kan bli kompromittert. Andre systemer kan være alt fra andre systemer på samme server, andre servere eller til og med nettverkskabelen som dataene flyter på. Zero trust kan ikke løses bare ved å sikre nettverket, men ved å legge tankegangen i bunn når du designer et nettverk vil du fjerne mange potensielle angrepsvektorer og dermed beskytte tjenestene som benytter nettverket.

Få oversikt over nettverket

Sammendrag

Ha kontroll på hvilke IP-adresser og porter du eksponerer, og hvilke tjenester som lytter på portene. Undersøk brannmurregler, se i logger og skann egne systemer med nmap.

Det er viktig å ha oversikt over hvilke IP-adresser, porter og protokoller som et IT-system eksponerer mot utsiden. Dette gjelder uansett om du skal sette opp et nytt system, legge til noe i et eksisterende eller bare vil undersøke hva du allerede har. En målrettet angriper vil kartlegge åpne endepunkter før hun gjør noe som helst annet, og et vellykket datainnbrudd kan godt begynne med en bortglemt, usikker tjeneste som lytter mot Internett. Som utviklere og systemansvarlige er det kritisk at vi vet akkurat hvilke tjenester som er åpne for hvem og hvorfor.

Når man setter opp nye systemer har man gode muligheter til å få kontroll over hva som eksponeres. Hovedregelen etter Zero trust-arkitekturen bør være å begynne med at alt er stengt, og så åpne kun de porter og protokoller som trengs. Nye komponenter bør settes isolert fra eksisterende systemer.

I eksisterende systemer kan det være komplisert å få oversikt over hva som er eksponert, spesielt de som er hybride eller on-prem. Det kan også være risikabelt å bare stenge ned all trafikk for å åpne det som bør være åpent, da det kan være andre systemer som benytter det som faktisk er åpent.

Man burde skanne både public og private IP-masker, og testen burde gjentas fra forskjellige steder i nettverkstopologien. Hvis en organisasjon e.g. har brukere på virtuelle skrivebord, VPN, kontornettverk og hjemmenettverk, hvor alle fire lokasjoner har litt forskjellige ruter inn til bedriften sitt nettverk, burde skanningen repeteres fra alle disse stedene. Det samme rådet kan gjelde for private backend-nettverk hvor det kun finnes maskiner, spesielt hvis der er et ikke-trivielt antall enheter og en stor IP-maske.

Det finnes verktøy og tjenester som gjør kartleggingen enklere. nmap er industristandarden og FOSS, og den egner seg utmerket til å skanne IP-masker og detektere åpne UDP-, TCP- og SCTP-porter. Hvis du mangler oversikt, er nmap et godt sted å starte.

Advarsel

Bruk av scannerverktøy som nmap burde avklares med eiere av infrastruktur og nettverk. E.g. hvis du sitter på et Bouvet-kontor og scanner Azure-miljøet til en kunde, kan du lett trigge alarmer hos kunden. Hvis portskanningen varer lenge og skyter bredt, kan du i ytterste konsekvens også få oppmerksomhet fra Bouvet, Bouvet sin ISP og Microsoft.

 • Finn ut hva du eksponerer
  • Sjekk reglene i de firewallene og nettverkssystemene som er nærmest systemet ditt først
   • Husk at regler kan finnes på flere nivåer i systemet, for eksempel vil en virtuell maskin vanligvis være dekket av både en brannmur i nettverket og en i operativsystemet
   • Ta kontakt med de som drifter bedriftens sentrale firewaller for å se om de har andre regler som dekker dine tjenester
  • Skaff oversikt over alle ingress- og egressmetoder som er eller skal bli koblet tjenesten din, eksempelvis:
   • Internett
   • Internt nettverk
   • Klient-VPN
   • Site to site VPN
   • Dedikerte fibertjenester/linjer
  • Sjekk logger for nettverkstrafikken, gjerne i aggregert form
  • Bruk om nødvendig verktøy som nmap for å finne ut hva som eksponeres
  • For gamle systemer der man har dårlig oversikt kan det være lurt å gjøre søk i CRM-systemer og dokumentasjon for å finne historikk
 • Finn ut hva du skal eksponere og hvor det skal eksponeres til
  • Bruk regler og logger for å finne ut om det du eksponerer matcher med det du skal eksponere
 • Lag et diagram over nettverksflyt med trafikkretning, port og protokoll, både nåværende og ønsket situasjon
 • Følg rådene lenger ned i artikkelen og innfør de som kan innføres stegvis for å sikre tjenestene uten unødvendig nedetid

Isolasjon av tjenester

Sammendrag

Bruk brannmur til å begrense trafikk innad i systemer og mellom systemer og Internett. Bruk allowlist hvis mulig. Filtrer trafikk i applikasjonslaget hvis nødvendig.

Brannmur er en fellesbetgegnelse på barrierer i nettverk som stopper uønsket trafikk. I de fleste sammenhenger er definisjonen litt snevrere, hvor det er snakk om barrierer i TCP/IP-laget, men en brannmur kan også operere i applikasjonslaget.

For å håndheve en zero-trust arkitektur må alle komponenter isoleres og kun gjøres tilgjengelig for de tjenestene som de selv skal konsumere eller levere data til. Det gjør det nødvendig med brannmur mellom komponenter i samme applikasjon, mellom applikasjoner og mellom applikasjon og Internett. Har du e.g. en applikasjon med en database, et backend-API og et web-API, er det gunstig om du kan sette brannmurregler mellom komponentene som kun tillater den trafikken som er nødvendig. Se diagrammet under for eksempel.

image

 • Brannmur bør være konfigurert til å droppe all inngående og utgående trafikk som standard
  • Vurder om trafikk fra utenlandske IP-adresser skal være tillatt for tjenester som er eksponert over internett
  • Åpne kun de porter og protokoller som er relevante, også mellom egne nettverkssegmenter
   • Begrens porter og protokoller på IP-adresse eller subnettnivå der det er mulig, også internt
   • Unngå bruk av "Any" som protokoll, vær spesifikk og begrens der det er mulig
  • Bruk brannmurer lokalt på alle tjenester for å beskytte for trafikk som oppstår internt i nettverket
 • Segmenter nettverket slik at hver funksjon har sitt subnett (der det er relevant og mulig)
 • Unngå å sende trafikk over internett selv til egne skytjenester, bruk private endepunkter der det er mulig
 • Tjenester som må eksponeres mot andre systemer (både interne, eksterne og på internett) bør legges bak sikkerhetsfunksjoner som web application firewalls og/eller api gateways
 • Ha kontroll over hvordan du administrerer systemer som man må logge in på
  • Bruk bastion hosts der det er mulig
  • Konfigurer just-in-time tilgang som kun åpner for trafikk fra én intern IP-adresse i en kort periode hvis du ikke kan bruke bastion hosts
  • Aldri eksponer protokoller som ssh, rdp eller vnc på internett, selv ikke på andre porter enn standardportene
 • Konfigurer en egen DNS-resolver med hvitelistede domener for oppslag
 • Send HTTP-trafikk fra applikasjonen gjennom en HTTP-proxy
  • Konfigurer en hviteliste med domener i proxyen

Konfigurasjon

Konfigurasjon av nettverk bør automatiseres i så stor grad som mulig, helst ved bruk av et CI/CD-system.

 • Begrens hvem som kan konfigurere både nettverket og nettverksregler direkte
  • Sett opp Just-in-time (JIT)-tilgang der det er mulig
  • Begrens hvor nettverket kan redigeres fra (f.eks. kun på innsiden av en on-prem brannmur)
 • Script alle regler som kan scriptes
  • Bruk kildekodekontroll
   • Ha ekstra sikkerhet på repos som inneholder kilden til nettverket, beskytt både mot lesing og skriving
  • Bruk verktøy som Snyk for å kjøre analyse av script
  • Scriptene bør kjøres regelmessig og automatisk (minst hvert døgn)
   • Dersom ukjente regler oppdages skal det opprettes varsler
   • Alle ukjente regler slettes eller deaktiveres
   • Alternativt kan man bruke andre metoder som oppdager endring fra ønsket konfigurasjon
 • Ta backup av eller dokumenter alle regler som settes opp uten scripting
  • Dokumenter alle regler som settes opp / håndteres av personer utenfor ditt team