Skip to main content

Statisk kodeanalyse (SAST)

Statisk kodeanalyse, også kjent som SAST (Static Application Security Testing), kan brukes mot en kodebase for å fange opp potensielle feil og sårbarheter.

"Don't live with broken windows"

Når man benytter et verktøy for statisk kodeanalyse, er det svært viktig å starte med null advarseler for at utviklerne skal ta tak i nye advarsler. Dersom kodebasen allerede har hundrevis eller tusenvis av feil, så er det stor sjanse for at en nyinnført feil heller ikke blir tatt tak i og fikset. Bruk tid på å tilpasse kodeanalyseverktøyet til eksisterende kodebase, og sørg for at det er null advarsler. Da vil man også se at utviklerne tar tak i nye advarsler som dukker opp. Det er viktig at Security Champion eller en annen person i prosjektet aktivt følger opp verktøyet.

Noen alternativer: