Skip to main content

Bygge

"If it builds, we can ship it!" er et godt kjent utsagn i IT-verden, men dessverre så er det ikke så enkelt!

Bygging av IT-løsninger handler i dag veldig mye om CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery eller Deployment, les mer på Wikipedia). I vår kontekst fokuserer vi på å bygge inn sikkerhet i byggestegene samt å sikre de faktiske byggestegene.

Mange av dagens løsninger kjører i sky og containers, noen løsninger løftes fra on-premise til sky og noen av løsningene våre skal leve i en hybrid arkitektur. Uansett hva situasjonen er så er byggestegene svært sentrale i å avdekke problemer i koden eller infrastrukturen og bør være et fokusområde for alle utviklere og utviklingsteam.

DevOps process diagram - Build